Zandsculpturen  Apeldoorn  2004

Portret van Oranje, troonopvolgers in beeld

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke
 

Menu
 

 

Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en Prinses Catharina- Amalia

 

 

 

 

Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima
 

Persoonsgegevens

 

 

 

Tijdens de huwelijksmis van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima Zorrequieta in de Nieuwe
Kerk van Amsterdam krijgt Máxima het even kwaad bij het aanhoren van "Adios Nanino", dat werd gespeeld door Carel Kraayenhof.

 

 

 

 

Koningin Beatrix en Prins Claus
 

Persoonsgegevens

 

 

 

Juliana Koningin der Nederlanden 1948 - 1980
 

Persoonsgegevens

 

 

Wilhelmina Koningin der Nederlanden  1898 - 1948
 

Persoonsgegevens

 

 

Het huwelijk van Koning Willem  III   met zijn nicht Sophia van Württemberg blijkt van meet af aan
 ongelukkig. Doorgaans leven ze gescheiden van elkaar. Sophia geldt als een van de meest ontwikkelde Europese vorstinnen.

 

Persoonsgegevens

 

 

 

Emma - Koningin-Regentes 1890-1898  tweede echtgenote van Koning Willem III 
 

Persoonsgegevens

 

 

De Prins van Oranje, de latere Koning Willem II,  onderscheidt zich tijdens de Slag bij Waterloo in
 1815 door onstuimige dapperheid. Op de plaats waar hij gewond geraakt, troont nu "de Leeuw     van Waterloo". 

 

 Persoonsgegevens

 

  Top
  

 

 

Koning Willem II    treedt in 1816 in het huwelijk met Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, uit
        het huis Romanov.         

 

Persoonsgegevens

 

 

Op uitnodiging van de Nederlandse bevrijdingsbeweging strijd Willem I  tegen Napoleon en neemt
 eigenmachtig de titel van Koning der Nederlanden aan. Onder zijn regering komt in 1830 de scheiding tussen Nederland en België tot stand

 

Persoonsgegevens

 

 

 

 

d

 

De openbare verkoop van "De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp" van Rembrandt wordt bij
 Koninklijk Besluit van 19 juli 1828 door Koning Willem I  verboden. Onder zijn regering koopt men het Mauritshuis aan waar de collectie van zijn vader wordt ondergebracht.

 

Persoonsgegevens

 

 

Door de geheime Akte van Consulentenschap verzekert  Prins Willem V  een geboren twijfelaar - zich van deskundig advies. In Amsterdam bouwen de rijkste burgers hun prachtige huizen aan de drie belangrijkste grachten.

 

Persoonsgegevens

 

 

 

 

 

Paleis Het Loo wordt in 1685 in opdracht van  Koning-stadhouder Willem III  bij Apeldoorn
 gebouwd 

 

 

                 

 

Maurits,  Prins van Oranje

 

Persoonsgegevens

 

Een indrukwekkend wapenfeit van  Prins Maurits  is de Slag bij Nieuwpoort in 1600, als gevolg van de uitroeiing van de kapersnesten die de Hollandse koopvaardij ernstige schade toebrengen.

 

 

 

Prins Willem I van Oranje (Vader des Vaderlands), ontpopt zich tot leider van de Opstand tegen Filips II . Hij wordt in 1584 op de Muidertrap in het trappenhuis van zijn residentie in Delft vermoord. (rechts op de foto)

 

Persoonsgegevens

 

 

Als eerbetoon aan de vermoorde "Vader des Vaderlands" wordt in de Nieuwe Kerk van Delft, van 1614 tot 1622 een imposant praalgraf gebouwd.

beschrijving  praalgraf  en  grafkelder 

 

Als eerbetoon aan de vermoorde "Vader des Vaderlands" wordt in de Nieuwe Kerk van Delft, van 1614 tot 1622 een imposant praalgraf gebouwd.

beschrijving  praalgraf  en  grafkelder 

Top

 

Als eerbetoon aan de vermoorde "Vader des Vaderlands" wordt in de Nieuwe Kerk van Delft, van 1614 tot 1622 een imposant praalgraf gebouwd.

beschrijving  praalgraf  en  grafkelder 

 

Prins Willem I van Oranje (Vader des Vaderlands), Praalgraf  Nieuwe Kerk in Delft

beschrijving  praalgraf  en  grafkelder 

 

 

De Geschiedkundige

 

Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag

 

De Gouden Eeuw  de Eeuw van Piet Heyn, Maarten en Cornelis Tromp en Michiel de Ruyter, Amsterdam is in die tijd wereldcentrum van de handel.

 

 

Balthasar Gerards wordt op een vreselijke manier gemarteld.

 

 

Rembrandt, de grootste Hollandse schilder van de 17de eeuw.

 

 

"De Nachtwacht", oorspronkelijk "De compagnie van kapitein Frans Banningh Cocq", is een meesterwerk van barokkunst. Het wordt door Rembrandt in 1642 voltooid.

 

 

Binnen de florissante Hollandse samenleving behoort de bedelaar tot de vijanden van een burgerlijk systeem van maatschappelijke regels. Hun vogelverschrikkerstrekken worden door kunstenaars treffend getekend

 

 

Brielle wordt in 1572 ingenomen door de Watergeuzen en als steunpunt voor de Opstand blijvend bezet. Maurits' militaire successen beginnen met de inname van Breda in 1590. Door de list met het turfschip wordt de stad "á la Troje" bevrijd.

Top

 

Brielle wordt in 1572 ingenomen door de Watergeuzen en als steunpunt voor de Opstand blijvend bezet. Maurits' militaire successen beginnen met de inname van Breda in 1590. Door de list met het turfschip wordt de stad "á la Troje" bevrijd.

"Shogun" is van de 12de tot  de 19de eeuw een erfelijke eretitel voor de militaire heersers van Japan, die de feitelijke macht uitoefenen, terwijl de keizers slechts in naam staatshoofd zijn.

 

 

Halverwege de Gouden Eeuw verwerft Amsterdam het muntrecht. In de Munttoren wordt de lokale munt in zilver en de handelsmunt in goud geslagen.

 

Door het uilekken van de Akten van Consulentenschap in 1784 komt het op verschillende plaatsen in het land tot heftige botsingen tussen patriotten en prinsgezinde. Met de steun van de Pruisen worden de patriotten uit de Republiek verdreven.

 

Het motief van Flora's Mallewagen fungeert als satire op de windhandel in tulpenbollen tijdens de jaren 1636/1637. Met de Vrede van Munster in 1648 erkennen de Europese grootmachten de Republiek als een onafhandelijke staat.

 

Apeldoornse Courant

 

Nederlandse Leeuw

 

Het Binnenhof

 

 

Oldenbarneveld onthoofd op het Binnenhof  1619

 

 

Oldenbarneveld onthoofd op het Binnenhof  1619

Top

 

Duurzame uitschakeling van het stadhouderschap is de uitgesproken bedoeling van de raadspensionaris Johan de Witt. Hij wordt samen met zijn broer Cornelis - het mikpunt van een lastercampagne - door Oranjegezindengelyncht.

 

 

In 1566 dienen leden van het Verbond der Edelen bij de lanvoogdes Margaretha van Parma een smeekschrift in. Bij die gelegenheid worden zij door haar raadgever "bedelaars" of ""geuzen" genoemd, een scheldwoord dat zij als erenaam aannemen.

 

De Beeldenstorm in 1566 raast langs bijna alle belangrijke plaatsen in de Nederlanden.

 

Bij de Boeddhistische tempels behoren drie tot dertien verdiepingen hoge pagodes. Kenmerkend zijn de opzij uitstekende, dikwijls naar boven omgebogen daken, die zich naar boven toe "verjongen". 

 

Peper en fijne specerijen zijn het primaire doel van de Nederlandse 17de-eeuwse kooplieden. Daarom richt de VOC haar aandacht voornamelijk op de Indonesische Archipel.

 

 

 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is 's werelds grootste  handelsonderneming van de 17de en 18de eeuw. Op het hoogtepunt van haar macht in 1684 bezit zij talrijke handelsplaatsen in het gehele Verre Oosten.

Horen, zien en zwijgen

 

De theeceremonie - "cha-no-yu"- is een uniek Japans gebruik en staat voor de ultieme verfijning van een sociaal ritueel voor esthetische doeleinden.

 

 

De Nederlands-Japanse betrekkingen vinden in 1600 hun oorsprong in een toevallige ontmoeting. Later zal blijken dat Nederland als culturele bemiddelaar voor Japan "het raam op de westerse wereld" vormt.

 

 

Kaart van Indonesische Archipel in gebruik bij de VOC.

 

Top

 

Zandkasteel buiten

 

 

Zandkasteel buiten

 

 

Zandkasteel buiten

 

Burgemeester van Apeldoorn Mr. G.J. de Graaf

Menu Top