Utrecht

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

 

Menu
   
 
 
Links zicht op het Wed en rechts de achterzijde van de huizen aan de Lijnmarkt
 
 
     
     
     
     Oud pandje aan de Oude Gracht  
     
     
   
  Bezembrug  
     
     
   
  De winkel van Sinkel was het eerste warenhuis in Nederland, daarna een kantoor van de ABN-AMRO bank en tegenwoordig is het een Grandcafé  
 

 

Een oud Nederlands versje

 In de winkel van Sinkel was alles te koop,

hoeden en petten en damescorsetten,

drop om te snoepen en pillen om te poepen.

 

 
     
   
 

 

Dit was de trap die op 6 augustus 2006 om ongeveer 21.45 uur afbrak. De trap stond vol met mensen, tijdens een openlucht concert van de band Zuco 103. Er waren acht zwaargewonden, waarvan drie in kritieke toestand en tien lichtgewonden. Ook waren er mensen in het water van de Oude Gracht gevallen maar konden zelf, of geholpen door omstanders op de kant komen

 
     
     
 

 
 

Nu is het een Grand Cafe aan de Ganzenmarkt.

 
     
     
   
 
 Stadhuis van Utrecht
 
 
     
     
   
  Vismarkt  
     
     
  Top
  Zoutmarkt  
     
 

De Dom

 

De gotische Domkerk vormt het hart van het middeleeuwse Utrecht. De Dom is tussen 1254 en 1517 gebouwd als kathedraal van het bisdom Utrecht.

De 14e-eeuwse kerktoren is met 112 meter en 32 centimeter de hoogste van ons land. De Dom bestaat nu nog uit twee delen namelijk de toren en het koor, Het verdwenen gedeelte daartussen, het middenschip van de kerk, dat in 1674 tijdens een hevige storm instortte is nooit meer opgebouwd, het plein is daarvoor in de plaats gekomen.

Het koor van de Dom is nog altijd als kerk in gebruik. Iedere zondag houden de protestanten van de Hervormde Gemeente hier hun eredienst. De toren is eigendom van de stad Utrecht.

 
 
     
   
  Zadelstraat  
 
 
 
 
     
   
  Poort onder de Domtoren naar het Domplein  
 
 
 
 
     
   
  Herdenkingsmonument  1940-1945 op het Domplein  
 
 
 
 
     
   
  Ingang kloostertuin van de Domkerk  
 
 
 
 
     
 

 
  Gang om kloostertuin van de Domkerk  
 
 

 

 
     
   
  Gang om kloostertuin van de Domkerk  
     
     
 

 

 
  Kloostertuin van de Domkerk  
 
 

 

 
     
   
  Kloostertuin van de Domkerk  
     
     
  Top
  Kloostertuin van de Domkerk  
     
     
   
  Dom vanaf de Domstraat  
 
 
 
 
 
     
   
  Graven van keizers, bisschoppen, edellieden en rijke burgers.  
 
 
 
 
     
   
  Graven van keizers, bisschoppen, edellieden en rijke burgers.  
     
     
   
  Het Orgel van de Domkerk  
 
 
 
 
     
   
  Interieur van Domkerk  
 
 
 
 
     
   
  Interieur van Domkerk  
     
     
   
  Gebrandschilderd raam in de Domkerk  
     
     
  Top
  Domplein  
 
 
 
 
     
   
  Academie van de Rijksuniversiteit Utrecht in neorenaissance stijl  
 
 
 
 
     
   
  Graaf Jan van Nassau  
 
 
 
 
     
   
  Torenwachterswoning  (1735) bij de Dom  
 

St. Maarten

St. Maarten geboren in 316 en overleden 11 november 398. Hij is de beschermheilige van de Domkerk en van de stad Utrecht.

 Op de volgende foto’s zie je de reliëfs van het leven van Sint Maarten, afkomstig uit de kloostergang van de Dom. Daterend van de restauratie (1876 – 1896), na vervanging in 1956 in deze tuin geplaatst.

 
   
  Reliëfs van het leven van Sint Maarten  
 
 
 
 
     
   
  Reliëfs van het leven van Sint Maarten  
     
     
   
  Sint Maarten, als Romeinse krijger, bestrijdt met het schild (van het geloof) de draak (van het ongeloof)  
 
 
 
 
 
     
  Top
  Sint Maarten als krijgsman schenkt de helft van zijn mantel aan een mismaakte bedelaar  
 
 
 
 
     
   
 

 

Sint Maarten draagt als priester de mis op in Poitiers.

Later zou hij bisschop van Tours worden

 
 
 
 
 
 
     
   
   

Sint Maarten laat een boom bij een heidense offerplaats omhakken. De boom zou op hem moeten vallen, maar door het maken van een kruisteken wijkt de boom uit en blijft de Heilige ongedeerd.

 
 
 
 
 
     
   
  Sint Maarten brengt een gestorven kind weer tot leven  
 
 
 
 
 
     
   
  Sint Maarten geneest een van de boze geest bezetene  
 
 
 
 
     
   
  Sint Maarten schenkt uit naam van Christus vergeving van zijn zonden aan een door een os gedode boer. Deze wordt daardoor alsnog verlost.  
   
     
 

De Dom van Adelbold II, ca. 1020

 

De volgende foto’s tonen het fundament van een tufstenen toren met een grote wenteltrap aan de zuidzijde van de westbouw van de Dom van Adelbold II, die omstreeks 1020 werd gebouwd. Bij de bouw van de Domtoren (1321 – 1382), die de romaanse westbouw verving, bleef de traptoren gespaard om te dienen als verbinding tussen de begane grond en de eerste omloop. Daar is nu nog de ingang –met een traliehek- te zien waardoor men via een bruggetje vanuit de traptoren de Domtoren in kon gaan. Tevens vormde deze traptoren de toegang tot de galerij die het paleis van de bisschop verbond met de Romaanse Dom. Vanaf deze galerij begon in de toren de bisschopstrap naar de Michaëlskapel

 
 
     
   
  Fundament van een tufstenen toren met een grote wenteltrap  
   
     
  Top
  Ingang –met een traliehek- te zien waardoor men via een bruggetje vanuit de traptoren de Domtoren in kon gaan.  
   
     
   
  Achter de Dom 18  een pand uit 1643  
 
 
 
 
     
   
     
     
   
  Claustraal huis van een kanunnik van de Dom ± 1400 gebouwd  
     
     
   
  Achter de Dom  
   
     
   
  Pausdam  
 
 
 
 
     
   
  Pausdam  
     
     
   
 
 

Paushuize

 

Dit huis is in 1523 gebouwd voor de enige Paus die Nederland heeft

voortgebracht, Paus Adrianus de Zesde.

Kort en ongelukkig was de regeerperiode van deze Paus, een jaar nadat hij was gekroond stierf hij. In de stad Rome ging het gerucht dat hij vergiftigd was.

 
 
 
 
 
 
     
  Top
 
 

St.Pieterskerk

 

Deze  romaanse kerk dateert van  de 11e eeuw. Door de storm van 1674 zijn de twee torens verloren gegaan.

 In de crypte is de doodkist van Bisschop Bernold die de kerk liet bouwen en eigenhandig inwijdde.

 
 
 
 
 
 
     
   
   Gevelsteen boven deur  
   
     
   
  Gevelsteen  
     
     
   
     
     
     
   
  Bruntenhof  
 
 
 
 
     
   
  Bruntenhof ingang van het hoofdgebouw  
     
     
   
  15 woningen  Bruntenhof  
     
     
 

                                 

                            Bruntenhof 14

 

                                

                                  

                           

Hier heeft de steenhouwer
een klein foutje gemaakt

 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Top
  Achterkant van Bruntenhof  
 
 
 
 
     
   
  Achterkant van Bruntenhof  
     
 

Op de volgende foto’s zie je in de Agnietenstraat een rijtje    vrijwoningen die in opdracht van  Maria van Pallaes, een rijke weduwe  in 1651 zijn gebouwd, deze huisjes waren bestemd voor arme en behoeftige stadgenoten, die er voor niets mochten wonen. De weduwe kan voor het stichten van deze vrijwoningen drie belangrijke redenen hebben gehad:

1.     Zij had geen wettige erfgenamen. Daardoor dreigde al  haar geld na haar overlijden naar het stadsbestuur te gaan.

2.     Zo’n groots gebaar van edelmoedigheid, verschafte haar status en aanzien.

3.     Maria hoopte dat ze, voor een dergelijke daad van naastenliefde, in de hemel rijkelijk beloond zou worden.

De laatste redenen moet voor haar heel belangrijk zijn geweest, zo belangrijk dat ze die heeft laten opschrijven op de gedenksteen boven de toegangsdeur van het hoekhuis, Nieuwegracht 205 waar zij heeft gewoond

 
 
     
   
  Nieuwegracht 205 het huis waar Maria van Pallaes heeft gewoond  
 
 
 
 
     
   
  Boven de deur de gedenksteen met opschrift  
     
     
   
  Gedenksteen boven de deur  
   
     
   
  Twee van de 12 vrijwoningen in de Agnietenstraat  
     
     
   
  Boven alle 12 deuren van de vrijwoningen het wapen van Maria Pallaes en haar man Van Schroyestyn  
     
     
  Top
  Museum Sterrenwacht Sonnenborgh  
     
     
   
  Nieuwegracht  
   
     
   
  Oudegracht  
   
     
   
  Stierenkop aan de gevel  
   
     
   
  In de tuin van het Abraham Dolehof deze dikke boom  
     
     
   
  Catharijnesteeg aan het einde links St. Catharinakathedraal   
   
     
   
  Lange Nieuwstraat  
 
 
 
 
     
   
  Abraham Dolesteeg  
 
 
 
 
     
  Top
  Oudegracht hoek Haverstraat  
     
     
   
  Achter dit gebouw aan de Springweg ligt Mariahoek ook wel Kloostertuin  
   
     
   
  Johannes de Deo Gasthuis gebouwd rond 1890.  Het is thans in gebruik bij het Conservatorium, daar Johannes de Deo verhuisd is naar Overvecht.  
   
     
   
  Johannes de Deo Gasthuis gebouwd rond 1890.  Het is thans in gebruik bij het Conservatorium, daar Johannes de Deo verhuisd is naar Overvecht.  
     
     
   
  Kloostertuin bij het Conservatorium  
   
     
   
  Kloostertuin bij het Conservatorium  
     
     
   
  Huis Zoudenbalch werd in 1468 gebouwd voor Evert van Zoudenbalch, kanunnik van één van de kapittelkerken in Utrecht  
 
 
 
 
     
   
  Huis Zoudenbalch in de Donkerstraat  
 
 
 
     
   
  De Buurkerk, deze was bestemd voor het gewone volk  
 
 
 
     
   
  Pakhuis Buurkerkhof  
     
 Menu Top