Praag - wijk - Nieuwe Stad  en Vyšehrad

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

Menu
 

 
 

 

 
  De foto's uit Praag zijn per wijk gerangschikt. Voor elke wijk heb ik een aparte pagina gemaakt als je  één van onderstaande kleine foto's aanklikt kan je naar die wijk  
     
             
      Oude Stad               De Burcht                    Kleine zijde                        Joodse Wijk   
     
     
  Nieuwe Stad - Nové Mesto  
     
     
   
 
Kraampje met handgemaakte sieraden Wanceslasplein
 
     
     
 

Wenceslasplein

 

Op dit plein hebben zich in de recente geschiedenis veel belangrijke gebeurtenissen afgespeeld. Jan Palach verbrandde zichzelf hier in 1969 en in 1989 leidde een demonstratie tegen politiegeweld tot de Fluwelen Revolutie en de omverwerping van het communisme. Het enorme plein is 750 meter lang en 60 meter breed. Aanvankelijk was het een paardenmarkt, maar tegenwoordig getuigen talloze hotels, restaurants, clubs en winkels van het feit dat de consumptiemaatschappij hier zijn intrede heeft gedaan. Het grote beeld van St. Wenceslas te paard (werd helaas gerestaureerd daarom geen volledige foto) werd in 1912 door Josef Myslbek, de bekendste Tsjechische beeldhouwer uit die tijd, in brons gegoten. Aan de voet van het monument zijn andere beeldjes van Praagse beschermheilige aangebracht. Vlakbij het standbeeld van St. Wenceslas herinnert een sober monument aan de slachtoffers van het communisme.

 
     
     
     
   
 
Casino Paleis Savarin aan het Wanceslasplein
 
     
     
   
 
Mooie panden aan het Wanceslasplein
 
     
     
   
 
Het enorme plein is 750 meter lang en 60 meter breed
 
     
     
   
 
10 Bronzen mannen aan het Wanceslasplein
 
     
     
   
 
Even voelen of het klokkenspel goed zit
 
     
     
  Top
  Eén van de tien  
     
     
   
 
Op het Wanceslasplein overal kunstopjecten
 
     
     
   

 

 

Wanceslasplein

 

Het ene gebouw nog mooier dan het andere

 

     
     
   
 
Kunst, schoenen in beton
 
     
     
   
  Kunst, schoenen in beton  
     
     
   
 
Wanceslasplein
 
     
     
   

 

 

Grand Hotel Europa

 

Hoewel het er een beetje vervallen bij staat, is Hotel Europa toch een prachtige herinnering aan het begin van de 20ste eeuw. Het Jugendstil-gebouw dateert uit 1903-1906. Niet alleen de sierlijke gevel met bovenop een verguld nimfenbeeld, maar ook het interieur van de begane grond met de oorspronkelijke bars, grote spiegels, houten panelen en lichtbakken is goed bewaard gebleven.

 

     
     
   
  Bovenkant Grand Hotel  
     
     
  Top
 
Grand Hotel Europa en Meran Hotel dateert uit 1904
 
     
     
   
 
Het Wielhuis met mooie muurschilderingen
 
     
     
   
  Pand met heel veel beelden  
     
     
   
  Bovenkant pand ven foto hierboven  
     
     
   
  Hotel Ambassador  
     
     
                   
 
Kunst - Wanceslasplein
 
     
     
   
  Kunst - Wanceslasplein  
     
     
   
 
 

Het monument voor de slachtoffers van het Communisme

 

De 21-jarige student Jan Palach begaf zich in 1969 met een emmertje benzine naar het Wenceslasplein en stak zichzelf in brand.  Hij was voor 85 % verbrand en hoopte het te overleven, maar na drie dagen overleed hij in het ziekenhuis. Hij wilde het volk bewust maken van de wanhopige situatie waarin het land verkeerde en haar bewegen zich actief tegen de onderdrukking te verzetten. De belangstelling op zijn begrafenis was groot.  Alleen al in de hoofdstad verzamelden zich ruim 500.000 mensen en ook elders in het land kwamen mensen bij elkaar. De politie greep echter al snel in en de naam Jan Palach werd gevaarlijk om uit te spreken: volgelingen van Palach belandden zo voor enkele maanden in de gevangenis. Toen aan het eind van 1989 de Fluwelen Revolutie een feit was, werd er een plein naar de student vernoemd. Met deze daad werd de betekenis van Palach voor de Tsjechische vrijheidsstrijd onderstreept. Op het Wenceslasplein wordt deze gebeurtenis nog jaarlijks herdacht. Het plein kwam na de Revolutie in het nieuws als het toneel van nachtelijk massaprotest tegen de regering; Eén miljoen mensen kwamen hier samen.

 

 
     
     
  Top
 

 

Het Nationale Museum is gehuisvest in een enorm neorenaissancistisch gebouw aan het Wenceslasplein. Het door Josef Schulz ontworpen gebouw, een symbool voor het groeiende nationale bewustzijn, kwam af in 1890. Bij de ingang vindt u de afdelingen geschiedenis en biologie. Als u verdergaat, wordt de verouderde verzameling overschaduwd door de marmeren pracht van het gebouw zelf. De collectie besteedt vooral aandacht aan mineralogie, archeologie, antropologie, numismatiek en biologie. In het pantheon staan busten van vooraanstaande Tsjechische geleerden en kunstenaars, en hangen werken van Tsjechische kunstenaars.

 
     
     
   
   

Ruiterstandbeeld van St.-Wenceslas (1912) , de koning die werd vermoord door zijn broer Boleslav, is de schutspatroon van Bohemen

 
     
     
   
 
Fontein voor het Nationale Museum
 
     
     
   
 
Uitzicht vanaf het bordes van het Nationale Museum
 
     
     
   
  Wanceslasplein gezien vanaf het bordes van het Nationale Museum  
     
     
   
  Oude tram dat als Café Tramvaj 11 dienst doet  op het Wanceslasplein  
     
     
   
  Kunst  
     
     
   
  Dit zijn echte glazenwassers  
     
     
  Top
   

Dit is een kunstobject van sanitair in allerlei kleuren, zoals toiletpotten, badkuipen en gootsteenbakken

 
     
     
   
   

Dit is een kunstobject van sanitair in allerlei kleuren, zoals toiletpotten, badkuipen en gootsteenbakken

 
     
     
   
   

Dit pand staat op de hoek van de Perlová en Uhelný Trh

 
     
     
   
  Muurbeeld op het pand van foto hierboven  
     
     
   
  Het gebouw met pionnen op het dak is het Conservatorium aan de Rytiřska  
     
     
   
  Beeld op de Uhelný Trh  
     
     
   
  Bruggen over de Moldau  
     
     
  Top
   

Heilig beeld aan de Masarykovo Nábřeží

 

 
     
     
   
 
Wat een auto, en dat in Praag
 
     
     
 

Wij verlaten de wijk Nieuwe Stad en gaan naar de wijk Vyšehrad

 

Ligt op een rots aan de rand van de Moldau ten zuiden van Praag Een oude legende wil  dat Vyšehrad de eerste zetel van de Tsjechische vorsten was. Prinses Lubuše voorspelde hier al de grootste  die voor Praag in het verschiet lag. Archeologisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat de eerste bebouwing hier pas in de 10de eeuw plaatsvond. Het verleden van het fort is roerig en er moest voortdurend worden herbouwd. Tegenwoordig is Vyšehrad een vredige plaats en biedt het prachtig uitzicht over de Moldau en Praag. Op de begraafplaats liggen vele Tsjechische schrijvers, toneelspelers en muzikanten begraven.

 
     
     
     
   
  Vyšehrader rots  
     
     
   
  Westelijke ingang van Vyšehrad, de 17de eeuwse Táborpoort  
     
     
   
  Achterkant Táborpoort  
     
     
   
   

Leopoldpoort rijkversierd met veel beeldhouwwerk. Deze poort grenst aan de bakstenen muur die tijdens de Franse bezetting in 1742 werd verstevigd.

 
     
     
   
  Sierbeelden op de Leopoldpoort  
     
     
   
  Kapelletje Ave Maria aan de V Pevnosti  
     
     
 

 

 
   

St.-Martinusrotonde

 

Deze 11de eeuwse romaanse kerk werd in 1878 gerestaureerd.

 
     
     
   
 

Zuil in het Vyšehraderpark

 
     
     
   
   

Nieuwe Decanaat

 

Hier wordenarcheologische vondsen uit Vyšehrad tentoongesteld

 
     
     
   
  Nieuwe Decanaat  
     
     
  Top
  Schuttershuis  
     
     
   
  Schuttershuis op de hoek van K rotundě en de Soběslavova  
     
     
   
  Heiligbeeld in het pand van het Schuttershuis  
     
     
   
  De twee torens van de St.-Petrus en Pauluskerk bepalen de aanblik van Vyšehrad  
     
     
 

               

 
  Een beeld van Mikuláš Karlach 1831 - 1911  
     
     
   
  Kapelletje in het Vyšehraderpark  
     
     
   
  Herdenkingsmonument van St.- Wenceslas  
     
     
 

Erekerkhof en het Slavín

 

De begraafplaats werd in 1869 geopend als erekerkhof voor beroemde Tsjechen, bijvoorbeeld Bedřich Smetana het ene graf is nog mooier dan de ander

 
     
   
  Het Slavín een gedenkteken voor de allergrootste Tsjechen.  
     
     
   
  In en uitgang begraafplaats  
     
     
 

               

Top
     
     
     
 

               

 
     
     
     
 

               

 
     
     
     
 

              

 
     
     
     
   
     
     
     
 

               

 
     
     
     
   
     
     
     
  Top
     
     
     
 

               

 
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
     
 

               

 
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
     
  Top
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
     
 

 
     
     
     
   
  In en uitgang van de begraafplaats  
     
     
   
  Regenput in het park  
     
     
   
  Záboj en Slavoj  
     
     
   
  Ctirad en Šárka  
     
     
   
  Standbeeld van ?  
     
     
  Top
  Přemysl en prinses Libuše  
     
     
   
  Muur met kijkgaten  
     
     
 

               

 
  Door de kijkgaten deze foto's genomen  
     
     
   
  Door de kijkgaten deze foto's genomen  
     
     
   
  Wat dit is weet ik niet maar het staat ook op de rots  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots op De Burcht  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
  Top
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
   
  Dit was het verdedigingsbastion van het middeleeuwse fort  
     
     
   
  Dit was het verdedigingsbastion van het middeleeuwse fort  
     
     
   
  Dit was het verdedigingsbastion van het middeleeuwse fort  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
  Top
  Uitzicht vanaf de rots. Het lijkt wel een rode dakpannenbuurt  
     
     
   
  Vestingsmuur van Vyšehrad  
     
     
   
  Trap naar beneden  
     
     
   
 

 

St.-Petrus en Pauluskerk

 

De twee torens van deze kerk bepalen de aanblik van Vyšehrad. Prins Vratisslav II stichtte de kerk in de 11de eeuw, waarna hij in 1129 werd vergroot. Na de brand wer het gebouw in de 13de eeuw door een vroeg gotische kerk vervangen. Sindsdien hebben er talloze verbouwingen plaatsgevonden. In 2885 kreeg de kerk zijn huidige neogotische uiterlijk, terwijl de twee torens in 1902 werden toegevoegd. In een stenen sarcofaag ui de 12de eeuw ligt waarschijnlijk St.-Longinus begraven.

 
     
     
   
  St.-Petrus en Pauluskerk  
     
     
 

               

 
  St.-Petrus en Pauluskerk  
     
     
   
  St.-Petrus en Pauluskerk  
     
     
 

                  

 
  St.-Petrus en Pauluskerk  
     
     
 

               

 
  St.-Petrus en Pauluskerk  
     
     
  Top
  Hier links in het gebouw kan je een kleine of grote boodschap achterlaten  
     
     
   
  Uitzicht vanaf de rots  
     
     
   
  Poort naar het park  
     
     
   
  Borstbeeld van Václavu Štulco  
     
     
   
     
     
     
   
  Vyšehraderpark  
     
     
   
  Restaurant van Vyšehrad  
     
     
   
 

 

Cihelnápoort uit 1741met vestingsmuur, met daarin een museum met zes originele beelden van de Karelsbrug.

 
     
     
   
  Cihelnápoort  
     
  De foto's uit Praag zijn per wijk gerangschikt. Voor elke wijk heb ik een aparte pagina gemaakt als je  één van onderstaande kleine foto's aanklikt kan je naar die wijk  
     
     
             
      Oude Stad               De Burcht                    Kleine zijde                        Joodse Wijk   
 Menu             Top