Amerikaanse  Begraafplaats  in  Margraten - Holland

Netherlands American Cemetery And Memorial

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

 

 

Menu

 

 

 

English 

discription

 

 

 

Top

De 'American Battle Monuments Commission (ABMC)', wettelijk opgericht in 1923, is een onafhankelijke instantie van de uitvoerende macht van de Amerikaanse overheid. De commissie is verantwoordelijk voor het gedenken van de prestaties van de Amerikaanse strijdkrachten waar zij gediend hebben sinds 6 april 1917 (op die dag raakte Amerika betrokken bij de Eerste Wereldoorlog), door het oprichten van waardige gedenktekens; het ontwerpen, bouwen, besturen en onderhouden van permanente Amerikaanse begraafplaatsen en gedenktekens buiten Amerika; het toezicht houden op het ontwerpen en bouwen van militaire Amerikaanse monumenten in het buitenland door andere Amerikaanse ingezetenen en organisaties, zowel privé als publiek; en het bevorderen van het onderhoud van zulke monumenten en gedenktekens door hun sponsoren.

Begraafplaats

Deze begraafplaats beslaat ruim 26 ha voormalig akkerland. Op 13 september 1944 werd deze plek bevrijd door eenheden van de 30e Infanterie Divisie van het Eerste Amerikaanse leger tijdens de opmars naar de Roer in het Roergebied in Duitsland. Dit ereveld was een van de eerste begraafplaatsen waar in Duitsland gesneuvelde Amerikaanse militairen werden begraven. Op 10 november 1944 nam het Negende Amerikaanse leger de begraafplaats in gebruik. Uit eerbied en dankbaarheid heeft de Nederlandse regering de grond in eigendom genomen en in eeuwigdurend gebruik afgestaan. 

Algemene Opzet.  

De toegangsweg leidt vanaf de ingangspoort ten zuiden van de provinciale weg Maastricht - Aken, rond een met gras begroeide ovaal naar de trappen van het Ereplein. Direct ten noorden en zuiden van deze trappen zijn de parkeerplaatsen; nog zuidelijker bevinden zich de bedrijfsgebouwen. Het Ereplein van het gedenkteken voert naar de toren met daarin de kapel. Achter de kapel bevindt zich het grafveld. 

Het Gedenkteken

De ingang tot het Ereplein wordt geflankeerd door het bezoekersgebouw in het zuiden en het museum in het noorden. In het museum zijn drie landkaarten gebeiteld in Romaans travertijn, verfraaid met mozaďek en bronzen, geëmailleerde appliques (pijlen, insignes, etc). De grote landkaart aan de noordzijde laat het verloop zien van de militaire acties vanaf de landingen in Normandië tot het einde van de oorlog. Genoemd worden ook de strategische luchtaanvallen die hun aanvang vonden in 1942. De teksten naast de kaarten geven de bijbehorende, gedetailleerde informatie in de Engelse en Nederlandse taal. De landkaart op de westelijke muur geeft een beeld van de op grote schaal uitgevoerde luchtlandingen die ten doel hadden het omtrekken' van de versterkte Siegfriedlinie en het veroveren van de brug over de Nederrijn. Tot slot de kaart op de oostelijke muur, die het oversteken van de Roer en het optrekken naar de Rijn laat zien. Ook deze kaarten worden vergezeld door bijbehorende informatie. 

De Kapel en Toren. 

De bronzen groep staat voor de toren aan de oostkant van het Ereplein. De treurende gestalte, de duiven, de nieuwe loot aan de door de oorlog vernietigde boom werden toepasselijk omschreven met de inscriptie op de stenen basis: 

NEW LIFE FROM WAR'S DESTRUCTION PROCLAIMS MAN'S 

IMMOR- TALITY AND HOPE FOR PEACE.  

De westkant van de toren draagt een inscriptie van een vrije vertaling van Pericles' redevoering zoals die werd vastgelegd door Thucydides. De muren van de dertig meter hoge toren, evenals de muren van het Ereplein en de paviljoenen bij de ingang zijn van Portlandsteen uit Engeland. Op de muren links en rechts van de toren zijn de plaatsnamen vermeld waar de belangrijkste gevechten in de omgeving plaatsvonden:  

MAASTRICHT * EINDHOVEN * GRAVE * NIJMEGEN * ARNHEM * JULICH * LINNICH * GEILENKIRCHEN * KREFELD  * VENLO * RHEINBERG * COLOGNE * WESEL * RUHR.  

Aan de noordkant bevindt zich de ingang tot het observatieplatform. Vanaf dit platform, te bereiken via 149 treden, heeft men een mooi uitzicht over de omgeving en kan men goed zien hoe de begraafplaats in de omgeving is gesitueerd. De ingang van de kapel, die men bereikt via enkele treden, is aan de oostzijde van de toren. De bronzen deuren hebben een reliëf van de 'Boom des Levens'. Daarboven staat gebeiteld: 

IN MEMORY OF THE VALOR AND THE- SACRIFICES WHICH HALLOW THIS SOIL  

Binnen is de kapel vijftien en een halve meter hoog. De mooie plafondverlichting, die een geschenk is van het Nederlands volk, bestaat uit een koningskroon omringd door kleine lichten die refereren naar het firmament. De zilveren bloemenschaal op het altaar en de smeedijzeren kandelaar zijn ook geschenken van het Nederlands volk. Het eiken altaar bevat de volgende inscriptie: 

HONOR * FAITH * VALOR   

Tegen de zuidelijke muur zijn drie Amerikaanse vlaggen, een Christelijke en een Joodse vlag geplaatst. 

Het Ereplein. 

Het Ereplein en zijn spiegelvijver strekken zich uit van de trappen tot de toren. Gebeiteld in de noordelijke en zuidelijke muren van het plein staan de namen, rang, eenheid en de staat van 1722 vermisten van de land- en luchtstrijdkrachten. Deze mannen gaven hun leven in dienst van hun vaderland in deze streek, maar waarvan de stoffelijke overschotten niet zijn gevonden of niet geďdentificeerd konden worden. Een sterretje markeert degene die naderhand teruggevonden zijn. De namen op de muren zijn van mannen die uit alle staten van Noord-Amerika (uitgezonderd Alaska) en het District Colombia kwamen. Boven deze namen op de noordelijke muur, met een Nederlandse vertaling op de zuidelijke muur, staat gebeiteld: 

HERE ARE RECORDED THE NAMES OF 

AMERICANS WHO GAVE THEIR LIVES 

IN THE SERVICE OF THEIR COUNTRY 

AND WHO SLEEP IN UNKNOV,IN GRAVES 

De begraafplaats is in zestien vakken - A tot en met P - verdeeld. De vakken zijn onderling gescheiden door de promenade en de graspaden. De 8301 grafstenen, een grafsteen met de Davidster voor degene die het Joodse geloof beleden en een Latijns kruis voor alle anderen, zijn geordend in parallel lopende bogen die zich uitstrekken langs de brede gazons. De 8302 doden, die hun leven gaven in dienst van hun vaderland, kwamen uit alle staten van Noord- Amerika, het District Colombia, Engeland, Canada en Mexico. Van de 106 onbekenden konden de stoffelijke overschotten nooit volstrekt worden geďdentificeerd. Ongeveer 43 procent van de militairen die destijds hier en op andere begraafplaatsen in de buurt tijdelijk werden begraven, hebben nu hun rustplaats op Margraten. De meeste van hen gaven hun leven tijdens de luchtlandings- en grondoperaties om het oosten van Nederland te bevrijden, de opmars door Duitsland over de Roer en Rijn en tijdens de luchtoorlog boven deze streken. In niet minder dan veertig gevallen werden twee broers naast elkaar begraven. Eén steen geeft het gemeenschappelijke graf aan van twee onbekenden. Op de top van de heuvel, in de as van de promenade, staat de vlaggenmast. 

De Aanplant.  

De bomen aan beide zijden van de promenade zijn karakteristieke Amerikaanse eiken. Rondom de begraafplaats zijn rododendrons geplant die ieder jaar, omstreeks 'Memorial Day' uitbundig bloeien. Tot de andere planten op de begraafplaats behoren de meidoornhaag,     verschillende soorten  eiken  en meidoornbomen. De lange, gebogen perken ten noorden en zuiden van het monument zijn beplant met trosrozen, omringd door palmboomhaagjes met op de achtergrond een hulsthaag.

Architectuur 

De Architecten van de begraafplaats en het monument waren: Shepley, Buifinch, Richardson and Abbott, uit Boston, Massachusetts. De bronzen groep voor de toren is ontworpen door Joseph Kiselewski uit New York City. De tuin- en landschapsarchitecten waren Clarke, Rapuano en Halleran eveneens uit New York City. De aanleg van de begraafplaats en gedenkteken was gereed in 1960. De inwijdingsceremonie werd gehouden op 7 juli 1960.

 

English

discription

Menu Top