Het  Völkerschlachtdenkmal

Terug
 

Het Völkerschlachtdenkmal is een oorlogsmonument in het Duitse Leipzig ter herdenking van de Volkerenslag in 1813.

Tijdens de herfst van 1813 wordt er in de buurt van Leipzig wereldgeschiedenis geschreven. De legers van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden staan het leger van Napoleon tegenover. Van 16 tot en met 19 oktober vechten een half miljoen soldaten voor het toekomstige politieke lot van Europa. Dagenlang wordt er verbitterd bij de dorpen voor de muren der stad gevochten. Tenslotte trekt zich Napoleon terug en blijven op het slagveld 110.000 doden achter.

Voor de bevolking speelde deze historische gebeurtenis sinds die tijd een heel belangrijke rol. Toch duurde het decennialang eer men voldoende geld had ingezameld om met de bouw van het monument te beginnen. In 1913 werd het Völkerschlachtdenkmal door keizer Wilhelm II ingewijd. Aanwezig waren de koning van Saksen en andere vorsten van Duitse staten, vertegenwoordigers van Oostenrijk, Rusland en Zweden.

Dit herkenningspunt van de stad staat op een plaats waar Napoleon zich op 18 oktober 1813 tijdens de gevechten bevond. Het bijzondere van het monument is dat alle slachtoffers worden herdacht onafhankelijk van de rol die ze tijdens de veldslag hebben gespeeld.

Hoogte: 91 m   Breedte: 126 m   Hoogte koepelhal: 60 m   Gewicht: 300.000 ton Bouwtijd: 15 jaar   Kosten: 6 miljoen Goldmark

 
 Terug Top