Gent  (België)

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

 

Menu
   
 

Postkantoor

Het neogotische postkantoor (1904) doet een verwoede poging om bij de historische omgeving te horen. De architecten Louis Cloquet en Stéphane Mortier lieten zivh duidelijk inspireren door de middeleeuwse handelshuizen, compleet met trapgevels en torentjes. Blikvanger is de ranke klokkentoren.

 

     
   

Koninklijke Nederlandsche Schouwburg

Na een ingrijpende verbouwing is de schouwburg in oude luister hersteld. Het balkon is een zeer aangenaam café-restaurantterras.

 
     
   

Standbeeld Jan Frans Willems

De vader van de Vlaamse beweging. Hij schreef onder meer Vlaamse liederen.

 
     
   

Lakenhalle en Belfort

In de lakenhalle (1425) vergaderden de wol- en lakenhandelaars in de benedenzaal. De gotische zaal wordt door 20 zuilen in drie beuken verdeeld, wat in de 18e eeuw van pas kwam, toen de vergaderzaal werd omgebouwd tot gevangenis. De Raadskelder huisvest tegenwoordig de Dienst Toerisme. Tussen de lakenhalle en de noordzijde van het belfort staat de cipierswoning van de gevangenis.Het huis is gebouwd in Lodewijk XIV-stijl. De gevelsteen bezorgde de Gentse-stadsgevangenis de bijnaam Mammelokker Het belfort uit 1300 ooit het symbool van stedelijke macht, is nu 95 meter hoog. De toren reikte aanvankelijk maar tot de klokkentoren. Op de vier hoeken stonden stenen wachters, waarvan er nog één bewaard bleef. De 'Stenen Man' staat in het archief - 'het sekreet'- van het belfort. Vroeger bewaarde men daarin alle voorrechten. De eerste houten klokkentoren en spits dateren van 1380. De spits werd bekroond met een grote koperen draak, die twee keer werd vernieuwd, in 1854 en in 1980. De huidige stenen spits is van begin 20e eeuw. De beroemdste klok van het belfort is Roeland, die in 1325 in de toren werd opgehangen. De klok werd in de 17e eeuw omgesmolten tot een carillon, dat later werd uitgebreid met drie grote klokken, de Triumphanten. De grootste van de drie, ook Roeland genoemd, kreeg nadat ze scheuren vertoonde een ereplaatsje buiten. In het belfort hangt sinds 1948 weer een nieuwe, de 5 ton zware Klokke Roeland.

 

 
     
   

Bron der Geknielden

Een zwart marmeren beeldengroep uit 1892 van Georges Minne (1866-1941).

 
 

Stadhuis - Emile Braunplein

De bouw van het door vier straten omgeven Gentse stadhuiscomplex startte in 1482, in Brugse laatgotiek. Uit die tijd is de raadzaal. Tussen 1518 en 1539 werden aan de botermarkt en Hoogpoort  laatgitische delen aangebouwd. Aan de vensters zijn de verschillende stijlen goed te zien (achterkant). In dit gedeelte bevinden zich de Pacificatiezaal en de Trouwkapel. Door ruzie van de Gentenaren met keizer Karel lag de bouw vanaf 1539 lange tijd stil. In 1635 wordt op de bovenverdieping de Troonzaal ingericht. In de volgende eeuwen wordt het stadhuis steeds uitgebouwd: de hoek Botermarkt / Hoogpoort in Italiaanse renaissancestijl (16e-17e eeuw), dan de hoek Hoogpoort / Stadhuissteeg in Vlaamse barok (18e eeuw). De gevel aan het Emile Braunplein ten slotte is rococo.

 

 

Sint-Nicolaaskerk

De 13e-eeuwse kerk, een schoolvoorbeeld van Scheldegotiek, stond in 2000 in de steigers. Het barokke portaal in de westgevel is van 1681.

Top
 

Sint-Nicolaaskerk

 

 

 

Sint-Nicolaaskerk

 

Oud naast Nieuw

 

Sint Baafskathedraal

In de belangrijkste kerk van Gent gaan drie bouwstijlen haast onopgemerkt in elkaar over. Het oudste gedeelte is romaans (de krocht, 12e eeuw), dan volgt de hooggotiek (priesterkoor, 14e-15e eeuw) en ten slotte de laatgotiek (toren en middenschip, 15e-16e eeuw) De verschillen zijn binnen duidelijker te zien, al trekt daar de aankleding meteen alle aandacht. In de kathedraal hangen drie meesterwerken van middeleeuwse schilderkunst: 'De aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck (1432), 'De intrede van St-Bavo in het klooster' van Pieter Paul Rubens (1623) en in de crypte de 'Calvarie' van Joos van Wassenhove (alias Justus van Gent, 1464). Het wereldberoemde werk van de Van Eycks (het staat niet vast welk deel Jan schilderde en welk deel Hubert) is een veelluik. De aan weerszijde beschilderde panelen geven een kleurrijk beeld van de middeleeuwsw kijk op het geloof, de bijna zichtbare angst voor de dood en hoop op het livht. De gebroeders Van Eyck kozen diverse taferelen uit zowel het Oude en Nieuwe Testament. Opvallend zijn de details van onder andere de kleding en de planten. Het werk van de Van Eycks trok vanaf het begin veel bewonderaars. Maar dat had ook nadelen. Een van de panelen werd in de jaren '30 van de 20e eeuw gestolen en nooit teruggevonden. Er kwam een kopie voor in de plaats. Het paneel met de naakte Adam en Eva is lang vervangen geweest door een 'aangekleed' paradijs. Dit hangt nu ergens aan de kerkzuil. In WO II 'ontfermden 'de Duitserszich over het 'Lam Gods'. Het werd teruggevonden in een Oostenrijkse zoutmijn. De gebroeders Jan en Hubert van Eyck zitten achter de kathedraal tussen   - heel toepasselijk - de Limburgstraat en de Maaseikstraat. De gebroeders waren afkomstig uit het Limburgse Maaseik. Tot de overige kunstschatten van de kerk horen de gebeeldhouwde preekstoel (Laurent Delvaux, 1741). het praalgraf van Bisschop Triest (Jeroen du Quesnou jr.,1652) en de barokke orgelkast (1653). De crypte is ingericht als schatkamer van kerkelijke gebruiksvoorwerpen. De 82 meter hoge toren biedt eebn boeiend uitzicht over stad en land.

 

 

Sint-Michielskerk

Laatgotische kerk waarvan de toren nooit werd afgebouwd. In de kerk hangen enkele mooie schilderijen, waaronder 'De Kruisiging' van Antoon van Dijck. Achter de kerk, aan de Leie, zijn nog gebouwen te zien van het vroegere dominicanenklooster, oorspronkelijk het Utenhovegasthuis (13e eeuw).

 

 

Sint-Michielskerk

 

Graslei

Deze Graslei heeft talrijke historische gildenhuizen o.a.  gildenhuis der Vrije Schippers (1531, in Brabantse gotiek),  gildenhuis der Graanmeters (1698, laatbarok), tolhuisje (1682, Vlaamse renaissance), Spijker of Korenmetershuis (1635, eveneens Vlaamse renaissance) en ten slotte het gildenhuis van de Metselaars (1527, Brabantse goyiek). De Graslei is de oude binnenhaven van Gent.

 

 

Graslei

Menu Top