Delft

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

Menu
 

 
 

Dit Stadhuis is in 1620 gereed gekomen nadat het in 1618 helemaal was afgebrand

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Binnenwatersloot

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Terrasje aan de Wijnhaven

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cameretten, de Visbanken sinds eeuwen centrale plaats voor de vishandel

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De Kaerskorf gebouwd 1598

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

In de Nieuwe Kerk aan de Markt is het praalgraf van Willem van Oranje en de koninklijke grafkelder, inmiddels de laatste rustplaats van meer dan veertig leden van het huis Oranje Nassau. De kerk is gebouwd tussen 1383 en 1510. Deze laatgotische kruisbasiliek was gewijd aan Maria, maar kreeg tijdens de bouw al Sint Ursula als tweede beschermheilige. Het was een zeer rijk versierde rooms-katholieke kerk. In 1566 is bij de beeldenstorm veel verloren gegaan. Bij de reformatie in 1572 is de kerk overgegaan naar de 'gereformeerden', en is met 108,75 meter de op één na hoogste kerktoren van Nederland want de hoogste is de Utrechtse Dom met 112 meter. Het uit zesendertig klokken bestaande carillon is gebouwd door François Hemony in 1660 en wordt wel de Stradivarius onder de carillons genoemd. De wetskant (hier voorkant) van het tweede achtkant van de toren, waar het carillon hangt, is zwart. Dit wordt veroorzaakt door de gangbare zuidwestelijke wind en verwering van het lichtgelige Bentheimer zandsteen. De toren is met 356 traptreden in een nauwe doorgang open voor beklimming.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Paardentram voor het Stadhuis

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

 

Markt, Stadhuis is in 1618 afgebrand. Hendrick de Keyser,kreeg opdracht om het stadhuis te herbouwen. Dit is in 1620 gereed gekomen in een zeer evenwichtig, vrijwel symmetrisch gebouw in renaissancestijl. Het stadhuis is om de laatgotische grafelijke toren uit de dertiende eeuw heen gebouwd. Dit is aan de achterkant goed te zien. De toren 'Het Steen' werd gebruikt als gevangenis. Er is nog steeds een middeleeuwse gevangenis inclusief martelwerktuigen aanwezig.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De Markt is het hart van deze historische stad

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De Markt met veel souvenirwinkels

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De Markt met veel terrasjes

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Standbeeld van Hugo de Groot hij is in 1583 in Delft geboren

 
 

 

 
     
   
  Aan de Oude Langendijk hangt een bronzen plaquette met de vermelding, dat hier het geboortehuis van Hugo de Groot gestaan heeft.  
     
     
   
 

 

Hugo de Groot  is in 1583 in Delft aan de Oude Langendijk geboren. Hij ging op zijn elfde rechten studeren in Leiden en op zijn vijftiende promoveerde hij al in Orléans (Frankrijk) tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Bij de staatsgreep van Prins Maurits met de contraremonstranten werd hij als vooraanstaande remonstrant voor levenslang gevangen gezet in slot Loevestein. Maria van Reigersberch, zijn echtgenote, heeft hem met een boekenkist daaruit helpen ontsnappen. Hij vluchtte naar Parijs en heeft daar een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt. Hij heeft ongeveer tachtig boeken geschreven en wordt beschouwd als de grondlegger van internationale volkeren-en zeerecht. Na zijn overlijden in 1645 is hij begraven, in de Nieuwe Kerk, alwaar zich ook een monument bevindt.

 
     
 

 

 
 

 
 

De Markt, op de achtergrond Maria van Jessekerk deze kerk is een neogotische, rooms-katholieke kerk uit 1882

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Kunstschilder - Markt

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fietstaxi voor 2 personen voor een toeristische rondleiding door Delft

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fietstaxi voor 2 personen voor een toeristische rondleiding door Delft

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De Markt op de achtergrond Maria van Jessekerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Op de hoek het pand "In Den Beslagen Bijbel" hier is in 1477 de eerste Nederlandstalige bijbel gedrukt

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

In Den Beslagen Bijbel

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Voldersgracht - hier hebben de huizen, deuren aan de waterkant

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Voldersgracht - hier hebben de huizen, deuren aan de waterkant

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

In "Het Wapen van Delft" heeft Bill Clinton poffertjes gegeten

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Iedereen mag het weten, hier heeft Bill Clinton poffertjes gegeten

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oude Langendijk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Burgwal 45 - 49, boven de deur een gevelsteen, die aan de Stadsleenbank herinnert. De datum 1769 op de gevelsteen herinnert aan een verbouwing, want de Stadsleenbank werd hier reeds in 1676 opgericht en gevestigd in een deel van het voormalige Heilige Geesthuis.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Beestenmarkt - Het Minderbroederklooster stond hier vroeger en werd in 1595 afgebroken. Op de open plaats werd hetzelfde jaar de wekelijkse Beestenmarkt gesticht. Deze markt is daar eeuwenlang gehouden tot 1972. Een aantal paaltjes herinneren nog aan de tijd dat daar de schotten voor de beesten tussen geplaatst werden. Bij de herinrichting zijn zo goed als alle paaltjes weggehaald. Het standbeeld in het midden van het plein herinnert nog aan de tijd dat hier koeien en schapen verhandeld werden. Nadat de beesten verdwenen waren, werd dit plein met zijn oude platanen een gezellige plek om op de vele terrasjes te vertoeven.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Veel waterlelie's in de grachten

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Pittoresk bruggetje naar de Kerkstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Pittoresk bruggetje naar de Kerkstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Pittoresk bruggetje naar de Kerkstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Pittoresk bruggetje naar de Kerkstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Een terrasje op de hoek Vrouwenrecht - Voldersgracht

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Juttenland

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Choorstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dertienhuizen - Doelenplein

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Verwersdijk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vlamingstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Vlamingstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oostpoort

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oostpoort

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oostpoort

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oostpoort

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oostpoort

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oostpoort

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  Oostpoort  
     
     
  Top
 

Kerkstraat 25, het Beiaardiershuisje, waar aspirant-beiaardiers les gehad hebben.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gevelsteen op het Beiaardiershuisje

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Door de VOC kwamen de Delftenaren in de zeventiende eeuw in  contact met Chinees porselein. Men is in Delft gaan proberen dit porselein zo goed mogelijk na te maken. Het lukte om het aardewerk zo te vervolmaken, dat het op porselein begon te lijken. Men noemde het daarom dan ook Delfts Porceleyn. In de zeventiende eeuw was dit een welvarende bedrijfstak in Delft met tweeëndertig aardewerkfabrieken. Van deze tweeëndertig is er nog één over: De Koninklijke Porceleyne Fles. 

 
 

 

 
 

 

 
   
  Twee pottenbakkerijen in de Kerkstraat, hier wordt handgeschilderd Delfts aardewerk gemaakt en verkocht  
     
     
 

 
 

Kerkstraat, winkel met Delfts aardewerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Kerkstraat, winkel met Delfts aardewerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Certificaat van echtheid in verschillende talen

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Certificaat van echtheid voor het aardewerk

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Kerkstraat, winkel met Delfts aardewerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Kerkstraat, winkel met Delfts aardewerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Markt, de Stadswaag, waar alle goederen zwaarder dan tien pond gewogen moesten worden.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Markt, Stadsboterhuis, waar de echte Delftse boter werd verhandeld.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gondel in de gracht van de Wijnhaven

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gondel in de gracht van de Wijnhaven

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Wijnhaven 16 een laatgotische originele pui uit omstreeks 1520

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Boterbrug, een aantal fraaie geveltjes uit 1585

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

 

Antoni van Leeuwenhoek is in 1632 in Delft geboren en in 1723 overleden. Hij heeft bijna zijn hele leven in Delft gewoond en is in de Oude Kerk van Delft begraven. In deze kerk bevindt zich ook een grafmonument ter ere van hem. Antoni van Leeuwenhoek kon lensjes slijpen, die wel 100 keer konden vergroten. Bij zijn onderzoekingen ontdekte hij als eerste onder meer bacteriën en spermatozoïden. Hij was lid van de Royal Society in Londen en meldde zijn waarnemingen aan dit befaamde geleerde gezelschap. Hij wordt wel de uitvinder van de microscoop genoemd, maar een betere term is de grondlegger van de microbiologie.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

De toren van de Oude Kerk is gebouwd tussen 1325 en 1350. De toren is tijdens de bouw gaan zakken. De vijf torentjes staan er weer loodrecht bovenop, waardoor een knik in de toren zit. De "

'Vlaamse' toren is 75 meter hoog en staat 1,96 meter uit het lood. In de toren hangt de Trinitasklok uit 1570, die vanwege zijn geluid de 'Bourdon' wordt genoemd. Deze klok weegt bijna 9.000 kilo en heeft een diameter van 2,30 meter. Vanwege de belasting op de scheve toren, wordt hij alleen nog geluid  bij bijzondere gebeurtenissen, zoals Koninklijke begrafenissen.  In de Oude Kerk zijn graftomben van onder meer Piet Hein, Johannes Vermeer, Maarten Tromp en Antoni van Leeuwenhoek. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door Joep Nicolas.

t
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oude Delft en Oude Kerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oude Delft 118, voormalige kapel van het Heilige Geestzusterhuis uit omstreeks 1400 is nu in gebruik als rooms-katholieke kerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Oude Delft 147, het kleinste huisje van Delft, waar Pieter van Foreest nederig heeft gewoond.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De bronzen kop van Pieter van Foreest boven de poort van het kleinste huisje, hij was in de zestiende eeuw stadsgeneesheer en lijfarts van Willem van Oranje

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oude Delft 161, dit is het voormalige woonhuis van de beroemde schilder Pieter de Hoogh.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oude Delft 167, het Gemeenlandshuis van Delfland is omstreeks 1400 gebouwd in opdracht van Jan de Huyter

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Oude Delft 169, prachtige gevel van Het Wapen van Savoyen, stamt uit 1565 en waarin nu de GemeentelijkArchiefdienst is gevestigd.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oude Delft 169, prachtige gevel van Het Wapen van Savoyen

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 In Delft zijn ook duiven

 
 

Meer gegevens over Delft klik op deze link

 
     
 Menu              Top