Brugge - België

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

Menu
 

 

 
  Uitzicht over Brugge    
     
 

 

De Markt

De Brugse Markt is door de eeuwen heen steeds het kloppende hart van de stad geweest, en dit is nog steeds het geval. De huizenrij aan de noordkant tegenover het Belfort is niet alleen een opeenvolging van gastronomische en gezellige eethuizen, maar is eveneens historisch belangrijk. 

 

 

 
     

Monument Jan Breidel en Pieter de Coninck - De Markt

 

 
     
Monument Jan Breidel en Pieter de Coninck - De Markt

Standbeeld van twee lokale volkshelden die in 1302 een vooraanstaande rol speelden in het Vlaams verzet tegen de Franse overheersing.

 

     
  Standplaats van de Paardenkoetsen - De Markt

 

 
 

Arentshof

 

Beelden in Arentshof

Deze vier beelden op de binnenplaats  van Arentshof stellen op een allegorische manier de verschrikkingen van de apocalyps voor: oorlog, dood, opstand en honger. De beelden zijn van de hand van de Kunstenaar Rik Poot.

 

 

 

Belfort - De Markt

Wat de Eiffeltoren voor Parijs is, is het Belfort voor Brugge. Het Belfort van Brugge is in wezen en oorsprong een vrijheidssymbool, een bewijs van macht en onafkankelijkheid en een proeve van het architectonische kunnen van Vlaanderen.

 

 

 

Belfort - De Markt

In de toren hangt de beroemde beiaard van Brugge  en bestaat uit 47 klokken en weegt niet minder dan 27 ton.

 

 

 

Civiele Griffie - Blinde Ezelstraat

Het kleine overwelfde straatje met de eigenaardige naam Blinde Ezelstraat, scheidt het Stadhuis van de Civiele Griffie. De mooie renaissancegevel dateert van de eerste helft van de zestiende eeuw.

 

 

    Top

 

Civiele Griffie - Blinde Ezelstraat

De civiele griffier deed zowat dienst als archivaris van het stadsbestuur. Nadien deed het mooie bowwerk dienst als Vredegerecht, en dit tot het jaar 1983. De beelden die de Civiele Griffie bekronen zijn negentiende eeuws en vervangen de originele die hier tijdens de Franse Revolutie werden vernietigd.

 

 

 

Brugse Vrije en Civiele Griffie - De Burg

Ze zijn alle in de gerechtelijke wereld te situeren. Centraal staat vanzelfsprekend Vrouwe Justitia. Links van haar staat Mozes met de Tafelen. In de medaillons boven de vensters zijn de hoofden van vele landvoogden afgebeeld.

 

 

 

Brugse Vrije en Civiele Griffie - De Burg

Het "Brugsche Vrije", een instelling van steden en gemeenten en adelijke heerlijkheden die politiek niet van het machtige Brugge afhankelijk waren, had op de Burg een residentie, dicht bij het grafelijke slot, en eveneens in de nabijheid van het Brugse stadhuis.

 

 

 

Engels Klooster - Carmerstraat

Het Engels Klooster is makkelijk herkenbaar door zijn koepelkerk, overigens de enige van de stad. De Kannunnikessen van Sint-Augustijn die alhier verblijven zijn in de loop van de zeventiende eeuw uit Engeland verdreven. Hun kloosterkerk dateert uit de eertste helft van de achttiende eeuw en is gebouwed naar de plannen van Hendrik Pulinckx. De eminente Brugse priester-dichter Guido Gezelle was rector van het Engels Klooster  en is er tenslotte in 1899 ook gestorven.

 

 

 

Ezelpoort - Ezelstraat

Slechts vier van de vele stadspoorten hebben de tijd getrotseerd: het zijn de Ezelpoort, Smedenpoort, Kruispoort en de Gentpoort

 

 

 

Ezelpoort -Ezelstraat

De stadspoorten zijn al bij al een herkenningspunt rond de stad midden in een groene gordel die de vroegere muren rond de stad vervangt.

 

 

Smedenpoort - Smedenstraat

De Smedenpoort dateert uit de veertiende eeuw

 

 

Smedenpoort - Smedenpoort

De Smedenpoort dateert uit de veertiende eeuw

 

Kruispoort - Langestraat

De Kruispoort is een stoere burcht, een echt militair bolwerk met ophaalbrug.

    Top
Kruispoort - Langestraat

De Kruispoort is een stoere burcht, een echt militair bolwerk met ophaalbrug.

Gentpoort - Gentpoortstraat

De Gentpoort scheidt de Brugse binnenstad van de randgemeente.

 

Gentpoort - Gentpoortstraat

De Gentpoort scheidt de Brugse binnenstad van de randgemeente.

 

 

Gruuthusemuseum - Gruuthusestraat

De Heren van Gruuthuse behoorden tot een invloedrijke familie, die oorspronkelijk het taksrecht hadden op de invoer van Gruut, een mengsel dat in het brouwproces van bier gebruikt werd.

 

Gruuthusemuseum - Gruuthusestraat

Boven de toegangsdeur prijkt het ruiterbeeld van Lodewijk van Gruuthuse, de belangrijkste vertegenwoordiger van de adellijke familie. Hij was raadgever van Filips de Goede en Karel de Stoute. Bij hem was de uit Engeland gevluchte vorst Edward ll te gast.

Beelden - Gruuthusemuseum

Het prachtige patriciërshuis was achtereenvolgens "Berg van Barmhartigheid", "Museum van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge" en vanaf 1955 "Stedelijk Museum voor Oudheidkunde en Kunstnijverheid".

 

Gruuthusestraat

 

 In dit gebouw is het Sint-Sebastiaansgilde gevestigd aan de Carmerstraat

Guido Gezelle - Guido Gezelleplein

Op 1 mei 1830 zag Guido Gezelle het levenslicht en hij overleed op 27 november 1899 als Vlaanderens grootste lyrische dichter en volkskundige.

 Top
 

Kunstwerk voor Onze Lieve Vrouwekerk - Guido Gezelleplein

 

Heilig Bloed Baseliek - De Burg

In de Basiliek van het Heilige Bloed, die zich boven de Heilige-Basiliuskerk bevindt, wordt de kostbare relikwie van het Heilig Bloed bewaard. Graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, nam op verzoek van de Paus deel aan de kruistochten. Na afloop schonk hij aan Brugge de relikwie van het Heilig Bloed. Om deze met de nodige eerbied te kunnen bewaren, werd op de Burg, het hart van het "officiële" Brugge, een kapel gebouwd in de trant van die tijd, later romaans genoemd. Deze kapel, overigens één van de oudste van de streek, gaat door als een stille getuige van stoere maar stemmige twaalfde eeuwse bedehuizen.

             

Huidenvettersplein

Schilderijen van verschillende stadsgezichten

 
Huidenvettersplein

Het fraaie gildenhuis  van de huidenvetters en leerlooiers uit 1630-1716 is nu een restaurant

 

Huidenvettersplein

 

 

Huidenvettersplein

Huidenvettersplein

's Avonds zijn de Reien een adembenemend decor vol verrassende hoekjes en feeërieke lichtspelingen.

 

Huidenvettersplein

 

Huidenvettersplein

De zachte weerspiegeling van de plechtstatige gevelrij in het water is een verademing in een halucinante drukke wereld.

    Top
Groenerei

Wars van alle vergelijkingen met andere steden die aan het water liggen, mag Brugge zich beroemen op een netwerk aan grachten, hier naar de oorspronkelijke naam van het riviertje  "Reie" genoemd.

Steenhouwersdijk

Sierlijke bootjes brengen in een rustgevend tempo toeristen op en neer, tussen statige zwanen en gulzige eendjes door.

 

Jerusalemkerk - Peperstraat

In het hartje van de St.-Annawijk ligt de Jerusalemkerk, een juweeltje in het reeds zo rijke Brugge. De kerk, die nog steeds privébezit is, werd gebouwd in opdracht van AnselmusAdornes, humanist van Genuese oorsprong. Als aandenken aan zijn verblijf in het Heilig Land lietAdornes deze kerk bouwen die geïnspireerd zou zijn op de kerk van het Heilig Graf. In het midden van de kerk staat het mausoleum van de stichter en zijn echtgenote Margareta van der Banck. Enig mooi zijn voorts de brandramen die dateren uit de vijftiende en de zestiende eeuw. Onder het koor door komt men in de crypte, dat een mooi smeedijzeren tabernakel bevat. Via de zeer smalle, lage opening komt men in een kopie van het Graf van Christus.

 

 

 

Mariastraat

Gezellige winkelstraat met vele winkeltjes

Memlingmuseum en Onze Lieve Vrouwekerk - Mariastraat

Het sint-Janshospitaal behoort tot de alleroudste gezondheidsinstellingen van Europa. Reeds vanaf de twaalfde eeuw vonden pelgrims hier een bed voor de nacht en werden behoeftigen en zieken verpleegd.

Memlingmuseum  - Mariastraat

Het oudst bewaarde document uit de rijke archieven draagt de datum 1188 en is bekrachtigd volgens het toenmalige hospitaal-reglement.

Sint Jan Kunstcentrum - Mariastraat

Maar bovenal staat het Sint-Janshospitaal bekend om zijn schitterend Memlingmuseum, dat in de stemmige kapel is ondergebracht. Memling was te Brugge werkzaam van 1465 tot aan zijn dood in 1494.

Sint Jan Kunstcentrum - Mariastraat

Tot de allergrootste werken behoort het altaarstuk van Sint-Jan de Doper en Sint-Jan de Evangelist, vaak ook als mystiek huwelijk van de heilige Katharina aangeduid. Het werk is klassiek opgebouwd rondom de tronende Madonna.

Museum van Volkskunde - Rolweg

Het museum voor Volkskunde onderscheidt zich van menig ander museum door zijn eenvoud, originaliteit en frisse opbouw. Gevestigd in de voormalige godshuisjes van het schoenmakersgild, zijn de tentoongestelde collecties bestemd voor een erg heterogeen publiek.

    Top
 

Nepomicenusbrug - Wollestraat

Hebben alle steden aan het water vanzelfsprekend bruggen, dan mag Brugge zich beroemen op een ongebreideld aantal. De Nepomucenusbrug echter is uniek: hier staat de Praagse heilige die zijn beginselvastheid inzake het biechtgeheim met zijn leven diende te bekopen. Hij werd in de Moldau verdronken en wordt sindsdien steeds op een brug afgebeeld.

 

 

Nepomicenusbrug - Wollestraat

Onze Lieve Vrouwekerk - Mariastraat

De trotse Lieve-Vrouwetoren is met zijn 122 meter niet alleen de hoogste van de stad, maar is als dusdanig één der allerhoogste bakstenen torens op dit continent. Hij dateert uit de dertiende en veertiende eeuw en is ondanks zijn hoogte en zijn soliditeit toch slank en mooi.

Onze Lieve Vrouwekerk

In het hoogkoor bevindt zich het koor-gestoelte waar de ridders van het Gulden Vlies in het elfde kapittel samenkwamen. Maar bovenal zijn de praalgraven van twee Bourgondische hertogen te bewonderen : dat van Maria van Bourgondië en van haar vader Karel de Stoute.

Onze Lieve Vrouwekerk - Dijver

Tot de allergrootste kunstwerken in deze kerk behoort de Madonna met het Kind van de Italiaanse grootmeester van de renaissance Michelangelo.

Onze Lieve Vrouwekerk - Dijver

Een Brugse koopman Jan van Moeskroen bracht van zijn Italiëreis een werk mee vam Michelangelo, dat hij na zijn dood aan zijn parochiekerk schonk. Het jeugdwerk in witte marmer behoort tot de kerkschat, en getuigt hier in al zijn eenvoud van de stille bewondering die Brugge voor alle kunst en patrimonium heeft.

 

Onze Lieve Vrouwekerk - Gruuthusestraat

Proosdij - De Burg

De barokke Proosdij. Dit was eens het bestuursgebouw der proosten van de verdwenen Sint-Donaaskathedraal. Vanaf 1089 tot 1559 waren de kerkdignitarissen erfelijk kanselier van Vlaanderen.

Proosdij - De Burg

In 1559 kreeg Brugge een bisschopszetel en ging de titel van proost over op de eerste bisschop.

    Top
 

Provinciaal Hof - De Markt

Het Provinciaal Hof, dat visueel niet minder dan een volledige zijde inneemt, is van veel recentere datum. België is een relatief moderne creatie, in 1830 opgericht als constitutionale monarchie. Het Koninkrijk is in negen Provincies opgesplitst. Brugge, hoofdplaats van de kustprovincie West-Vlaanderen, is aldus zetel van de Provinciegouverneur die vertegenwoordiger is van het Hof en van de centrale regering.

 

Provinciaal Hof - De Markt

Dit neogotische paleis van Dela Cencerie en Buyck dat door velen geprezen wordt, is een imposante getuigenis van de stijl die rond de vorige eeuwwisseling alhier regeerde.

 

Simon Stevin - Simon Stevinplein

Het Simon Stevinplein, in het stadscentrum, brengt hulde aan de belezen en veelzijdige geleerde (1548-1620) die behalve wiskundige, fysicus, filoloog, natuurkundige en ingenieur, ook nog tot raadgever van de Nederlandse prins Maurits van Nassau benoemd werd. Deze in Brugge geboren wetenschapper overleed in Nederland en hoort thuis in de galerij van de allergrootste geleerden in het Europa van zijn tijd.

 

 

Sint Annakerk - Sint Annaplein

Het spitse torentje van de Sint-Annakerk vormt een niet weg te denken visueel beeld in de naar deze kerk genoemde wijk. De kerk in zijn huidige vorm dsteert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Eenvoudig van vorm, sober van uiterlijk, contrasteert de besheiden buitenkant met het luxueuse interieur. Eikehouten lambrizeringen en mooie koperen kroonluchters geven de kerk een gezellige warmte, bij zoverre dat men te Brugge bij wijze van overdrijving spreekt van een salonkerk. Het hele interieur werd overigens praktisch volledig door parochianen bekostigd.Links bij het binnenkomen van het bedehuis staat de doopvont waar Guido Gezelle, Vlaanderens grootste dichter, in zijn geboortejaar 1830 gedoopt werd. Boven de toegangsdeur hangt een merkwaardig schilderij, al was het maar door zijn omvang. Het stelt het Laatste Oordeel voor en is van de hand van Hendrik Herrgouts (1670).

 

Sint Walburgakerk - Boomgaardstraat

De Sint-Walburgakerk is een typische jezuïtenkerk, hier gebouwd door broeder Huyssens, een veelzijdig bouwheer die ook kerken op zijn actief heeft in andere steden. Deze barokkerk is één van de belangrijkste getuigenissen van deze kunststijl inhet overwegend gotisch Brugge.

Sint Walburgakerk - Boomgaardstraat

De Sint-Walburgakerk leent zich uitstekend voor concerten, en is aldus een uitstekende muziekzaal voor het prestigieuze Festival van Vlaanderen

 

Groeninge

 

Stadhuis - De Burg

Het fiere Stadhuis van de Westvlaamse hoofdstrad is een pakkend voorbeeld van veertiende eeuwse gotische bouwkunst. De hele ziel van de middeleeuwse bouwtrant komt goed tot uiting in de sterk vertikale tendensen van de gevel, de hemelgerichte architecturale lijnen, de sobere, maar mooie façade en de aangepaste versieringen. Alle gevelbeelden zijn, op enkele uitzonderingen na, nieuw. Zij beelden figuren uit die het roemrijke en bewogen verleden Van Brugge en het Graafschap Vlaanderen beïnvloed hebben. Het Brugse stadhuis is, en dit reeds sedert de veertiende eeuw, de administratieve zetel van het stadsbestuur van Brugge, ooit de bakermat van een van de rijkste, mooiste en machtigste steden van het beschaafde westen.

 

 

Stadhuis - De Burg

Deze natuurstenen rijkdom dateert uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Het balkonnetje naast de toegangsdeur was de gezaghebbende plaats van wwrop de Graven van Vlaanderen duurzame beloften over vrijheden en rechten proclameerden. Het stond trouwens model voor de stadhuizen van vele andere steden. In 1464 had in het stadhuis de eerste vergadering der Staten Generaal plaats. Sindsdien werd het aan de binnen en achterzijde meermaals uitgebreid. In de benedenzaal hangen schilderijen van "De dood van Karel de Stoute";  en "De dodelijke val van Maria van Bourgondië.

 

    Top
 

Steenstraat - Sint Salvatorskathedraal

De Sint-Salvatorkathedraal is één van de grootste en oudste kerken van Brugge. Kerk en toren zijn grotendeels gotisch, maar dragen nog sporen van de robuuste romaanse oorsprong. Zo werd in 1280 begonnen en de bouw duurde tot in 1350. De kerk overleefde vier branden en de troebelen van de Franse revolutie. De Brugse Kathedraal bevat een ongekende kunstschat in zijn merkwaardig interieur.

 

 

Steenstraat - Sint Salvatorskathedraal

Tot de belangrijkste worden gerekend de monumentale God de Vader van de hand van de barokmeester Artus Quellinus, een hoogtepunt in diens artistieke oeuvre, en de preekstoel van de Brugse kunstenaar Hendrik Pulinckx. In het hoogkoor en in de kruisbeuk van de Sint-Salvatorkathedraal kan men genieten van een achttal goede wandtapijten uit de achttiende eeuw. De kooromgang is overigens het bekijken overwaard.

 

 

Fontein en beeldengroep - 't Zand

't Zand is een reusachtig plein. De fontein en beeldengroep zijn van de hand van het beeldhouwersechtpaar Depuydt-Canestrano. De vier beeldengroepen stellen taferelen uit het verleden van Brugge voor : De groep dames stellen de vier Vlaamse steden Antwerpen, Gent , Kortrijk en Brugge voor. De tweede groep met vis en de zeeman staan voor de historische band die Brugge door de eeuwen heen met de zee had. Een derde groep symboliseert de Vlaamse poldervlakte. De fietsers tenslotte peddelen gezellig rond samen met de Vlaamse volkshelden Nele en Tijl Uilenspiegel.

 

 

Paard en wagen met biervaten - 't Zand

 

Paardenkoets - Wollestraat

 

Wollestraat - Belfort

 

Kantcentrum

Kant is een levend gegeven te Brugge. Het alhier gevestigde Kantcentrum voert niet alleen de propaganda voor echte, goede handgemaakte en Brugse kant, maar leidt nieuwe geïnteresseerden op in dit fijne kunstambacht.

 

Voor Brugge is de meest typische textielkunst ongetwijfeld de kloskant. De kant heeft tot in de zeventiende eeuw, onder de verzamelnaam "Vlaamse kant", in Europa furore gemaakt. De allerfijnste Brugse kant is de zogezegde "Toveressesteek" die vaak met 300 tot 700 klossen gemaakt wordt.

 

 

Kantwinkel - Wollestraat

In Brugge zijn tientallen van deze winkeltjes en ook gobelin is er erg veel te koop.

 

Menu Top