Breda

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

Menu
 

 
  Grote Markt en de Onze Lieve Vrouwe Kerk  
 

 

 
     
   
  Tekst op het bordje bij de kanonnen:  Polen wordt in de hoede van het publiek aanbevolen  
     
     
   
  Tekst op het bordje bij de kanonnen:  Polen wordt in de hoede van het publiek aanbevolen  
     
     
   
  Tekst op het bordje bij de kanonnen  
     
     
   
  Aan de rand van het Wilhelminapark staat dit monument als dank aan de Poolse bevrijders op 29 oktober 1944  
     
     
   
  Als dank aan de Poolse bevrijders op 29 oktober 1944  
     
     
   
  Watertoren  
     
     
  Top
  Poolse Kapel met de Madonna van Chestochowa. Breda is in 1944 door de Polen bevrijd. Ter herinnering hieraan is deze kapel geplaatst.  
     
     
   
  Chassé Theater de naam Chassé is van Generaal Chassé, naar wie de voormalige kazerne was vernoemd  
     
     
   
  Holland Casino is aan het Chassé Theater gebouwd en hebben een gezamenlijke entreehal. Tevens is in het Holland Casino ook een museum ingericht over de geschiedenis van het naast gelegen  Kloosterkazerne  
     
     
   
  Onderdeel van de voormalige Kloosterkazerne. Was eerst klooster, daarna een illustere school (soort protestantse universiteit -17e eeuw) kazerne en nu onderdeel van het Holland Casino  
     
     
   
  Kloosterkazerne is een deel van het vroegere zusterklooster St. Catharinadal, dat hier sinds 1295 gevestigd was. Het huidige gebouw dateert uit 1504. In 1645 werden de zusters Norbertinessen vanuit Breda naar Oosterhout verdreven. In 1814 werden de overgebleven gebouwen definitief ingericht als kazerne. Onlangs is deze kazerne geheel gerestaureerd door Holland Casino Breda.  
     
     
   
  De bouw van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk is begonnen in 1410. In de zestiende eeuw is de kerk aan de zuidzijde en aan de noordzijde uitgebreid met enkele kapellen. De toren kwam in 1509 gereed, in 1468 was daarvoor de eerste steen gelegd.  
     
     
   
  Een deel van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. De Heren van Breda, de Polanens, Engelbrecht de Eerste, Jan de Vierde en Engelbrecht de Tweede van Nassau liggen hier ook begraven; hun graftomben zijn ware kunsthistorische pronkstukken met fraai bewerkte grafschriften.  
     
     
 

           

 
  Stadhuis de hoofdingang bevindt zich boven het bordes,dat bewaakt wordt door twee zandstenen leeuwen. Het stadhuis, zoals dat er nu uitziet, kwam pas in 1767 tot stand.  
     
     
  Top
  Het zijn eigenlijk vier huizen, die toen door de bouwmeester van Oranje, Philips Willem Schonck, achter één gevel werden verborgen in dit Stadhuis  
     
     
   
  Catharinastraat links bij de auto toegang naar het Valkenbergpark, iets verder het Begijnhof en de Waalse Kerk  
     
     
   
  Het Begijnhof en de Waalsekerk in de Catharinastraat  
     
     
   
  Standbeeld in park Valkenberg  
     
     
   
  aAppartementencomplex. Ontworpen door de Belgische architect Charles van den Hove. Gebouw is in 2000 opgeleverd en heet de Poort van Breda.  
     
     
   
  Op 3 juli 1905 werd het Nassau-Baronie-monument, zoals het officieel heet, met veel feestelijk vertoon door Koningin Wilhelmina onthuld. Het monument staat bij de ingang van het stadspark, het Valkenberg en dat u iets verteld over de wordings-geschiedenis van de stad Breda,maar vooral over de Heren van de stad uit het Huis van Nassau en de 600-jarige band tussen Breda en het Huis van Nassau  
     
     
 

            

 
  Onderste en bovenste deel van het Nassau-Baronie-monument  
     
     
   
 

Deze singelgracht aan de Academiesingel markeert de plaats waar tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw de binnenste grens van de vestingwerken lag. Breda was van 1530 tot 1870 in dit nauwe keurslijf opgesloten.

 
 

 

 
     
  Top
 

In deze singelgracht staat de vuurtoren "The Light House" van Aldo Rossi.

Burgemeester Nijpels heeft op 9 oktober 1992 de vuurtoren onthuld d.m.v. het afsteken van een vuurpijl. The Light House heeft een totale hoogte van 18 meter.

 
     
     
   
 

Op de hoek Academiesingel en de Willemstraat staat het beeld

"Liefdeszuster van St. Vincent de St. Paul de Chartres"

Dit bronzen beeld van Jos van Riemsdijk is een symbolisch beeld voor het religieus verleden  van Breda. De Liefdeszuster geeft de dienstverlening weer, zoals de Gasthuiszusters die eeuwenlang in de praktijk brachten.

 
     
     
 

 
 

 

 
 

 

 
     
   
  Het kasteel zoals u het nu ziet, is tot stand gekomen onder Graaf Hendrik de Derde van Nassau en koningstadhouder Willem de Derde. Graaf  Hendrik van Nassau, opvoeder en raadsman van Keizer Karel de Vijfde, was een rijk en invloedrijk vorst. In de periode 1826-1828 is er een verdieping opgebouwd, toen de Koninklijke Militaire Academie in het kasteel werd gehuisvest, daarbij is het overgrote deel van de decoratieve ornamenten van het kasteel verwijderd.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Toegangspoort en rechts het Blokhuis de ambtswoning van de gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Toegangspoort  naar het voormalige Kasteel nu de Koninklijke Militaire Academie

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Toegangspoort  naar het voormalige Kasteel nu de Koninklijke Militaire Academie

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dit gebouw "Justinus van Nassau" staat op de hoek van het Kasteelplein en de Cingelstraat.

Het zou in eerste aanleg gebouwd zijn door de bastaardzoon van Willem de Zwijger, Justinus van Nassau

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Dit gebouw werd gebouwd in 1867. Het maakt thans ook deel uit van het Koninklijke Militaire Academie gebouwencomplex

 
 

 

 
 

 

 
 

           

 
 

Ruiterstandbeeld van stadhouder Koning Willem III.

Voor dit standbeeld werd onder de burgerij van Breda een inzameling gehouden die f  47.000,--

( €  21.360 ) opbracht. Voor de oude Nassaustad Breda is de stadhouderskoning van grote betekenis geweest. Hij voltooide na anderhalve eeuw de verbouwing van het Kasteel.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vanaf het Kasteelplein zicht op de toren van de Onze Lieve Vrouwe Kerk

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Kanonnen op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie

 
 

 

 
     
   
  Kanonnen op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie  
     
 

 

 
 

 
 

Vliegtuig op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie

 
 

 

 
     
   
  Vliegtuig op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie  
     
 

 

 
 

 
 

Eén van de voornaamste, ieder geval ook oudste Hofhuizen van Breda, is het Huis van Brecht gebouwd ± 1490 in opdracht van Jonker Godevaart Brecht en is waarschijnlijk één van de weinige voorname stenen gebouwen, die de grote stadsbrand van 1534 hebben overleefd.

 
 

 

 
 

 

 
  Top
     
     
     
 

 
 

Wisselende bestemmingen en functies heeft ook het Huis van Brecht gekend. Rijke kooplieden en officieren hebben er gewoond, maar het heeft ook vele jaren dienst gedaan als militair hospitaal. Na de Tweede Wereldoorlog is dit huis als onderdeel van de Koninklijke Militaire Academie voor allerlei doeleinden gebruikt.

 
 

 

 
     
   
 

Het Spanjaardsgat

Graaf Hendrik de Derde, we kunnen in Breda niet om hem heen, bouwde ook deze twee stevige verdedigingstorens omstreeks 1509, ter versterking van het Kasteel. De Linkertoren heet 'Granaattoren' en de rechter de 'Duiventoren'. De naam Duiventoren is ontleent aan het feit dat er voor Willem van Oranje postduiven werden gehouden. De beide torens doen nu dienst als kapellen.

 

 
     
 

 

 
 

 
 

Het Spanjaardsgat met de Granaattoren

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Grote bouwputten bij de Haven

 
 

 

 
 

 

 
 

         

 
 

Zicht op de Onze Lieve Vrouwe kerktoren vanaf de Karrestraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

St. Joostkapel aan de linkerkant van de Ginnekenstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Deze St.Joostkapel, de oudste van Breda, werd in verschillende fasen vanaf circa 1490 gebouwd, maar er was al rond 1300 sprake van een kapel op deze plaats. (De foto is niet scheef genomen maar de toren is echt zo scheef.)

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Ginnekenstraat een echte winkelstraat

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Het linker pand (Grote Markt 19) op deze foto is 'Het wit Lam', voordat Prins Philips Willem in 1614 toestemming gaf om hierin de Vleeshal onder te brengen. Alleen op deze plek mocht vlees worden verkocht.  In 1617 kreeg het kruis en voetbooggilde St. Joris toestemming om de bovenverdieping van het gebouw te gebruiken. Vandaar het bijzonder rijk bewerkte fronton (spitsversiering) met de afbeelding van St. Joris en de draak en de kruisboog boven de poort. De wimpel onder het fronton geeft als jaartal 1772 aan, zodat mag worden aangenomen dat het gebouw in dat jaar van een nieuwe voorgevel is voorzien.

 
 

 

 
     
   
 

'Het wit Lam'

Over het poortje met de twee liggende leeuwen, het wapen van Breda en de   schapenkoppen.

 
     
     
   
 

'Het wit Lam'

In 1617 kreeg het kruis en voetbooggilde St. Joris toestemming om de bovenverdieping van het gebouw te gebruiken. Vandaar het bijzonder rijk bewerkte fronton (spitsversiering) met de afbeelding van St. Joris en de draak en de kruisboog boven de poort. De wimpel onder het fronton geeft als jaartal 1772 aan, zodat mag worden aangenomen dat het gebouw in dat jaar van een nieuwe voorgevel is voorzien.

 
     
 

 

 
 

           

 
 

Het bevrijdingsmonument 'Judith' op deze Grote Markt , vlak voor de voormalige Vleeshal, geeft aan dat de Grote Markt voor de Bredanaars ook de plaats is waar zij de meest ellendige en meest vreugdevolle momenten uit de jongste geschiedenis van de stad in hun herinnering bewaren. De   algemene evacuatie van de Bredase bevolking op 12 mei 1940 en de feestelijke bevrijdingsparade van de eerste Poolse pantserdivisie op 1 november 1944, nadat de stad op 29 oktober 1944 door de Polen was bevrijd, zijn uitersten in die oorlogsherinneringen.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Achterkant van het Stadhuis (Stadserf).

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Midden op dit pleintje herinnert het beeldje De Turfschipper, aan de legendarische overval in 1590 van Adriaan van Bergen met zijn Turfschip.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Antonius van Paduakerk ofwel St. Antoniuskerk. Deze kerk is in 1836 gebouwd als eerste katholieke kerk na de schuilkerkenperioden,  die officieel gebouwd mocht worden.

 
     
     
 

 
 

 

 
     
     
 

 
 

 In 1853 werd het de eerste bisschopskerk (kathedraal) van het nieuwe bisdom in Breda

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Het Huis Ocrum St. Janstraat 18was van 1848 tot 1952 rooms burgerweeshuis. Dit kunt u nog zien aan de kinderkopjes die aan de 19e eeuwse voorgevel van het academiegebouw zijn aangebracht. De rode kleur van dit huis (na de restauratie aangebracht) zal door de loop der jaren een mooie grijs rode kleur krijgen.

 
 

 

 
     
   
  Kinderkopjes die aan de 19e eeuwse voorgevel van Het Huis Ocrum   zijn aangebracht.  
     
 

 

 
 

           

 
 

De Beyerd staat aan de Boschstraat.

Hier was al voor 1246 een gasthuis gevestigd, dat tot 1530 buiten en daarna binnen de stadsmuren gevestigd was. In eerste instantie was het een gasthuis, waar zieken en armen verzorgd en bijgestaan konden worden. In de zestiende eeuw deed het dienst als pesthuis en heeft het ook nog dienst gedaan als 'Dolhuis' (gekkenhuis). Tot 1955 was het een Oude Mannenhuis. Tegenwoordig is er de 'Beyerd' gevestigd. Beyerd betekend oorspronkelijk ziekenzaal, gemeenschappelijk eetzaal in een gasthuis of passantenhuis.  

 
 

 

 
 

 

 
   
  Aan het begin van de Catharinastraat vlakbij de Vlazak ziet u nog een gedeelte van de vroegere Gasthuispoort in het midden een aanduiding zoals u op de volgende foto kan zien  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 In het trottoir een aanduiding van de vroegere Gasthuispoort 1330-1530

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Van het 'Bisschopshuis' Veemarktstraat 46, ziet u jammer genoeg alleen de voorkant. Alleen aan de achterkant is namelijk het achttiende eeuwse karakter bewaard gebleven. Hier woonde in de zestiende eeuw de thesauriergeneraal van Prins Maurits en de Burgemeester van de stad Breda, Godevaert Montens.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Het 'Bisschopshuis' werd in 1869 aan het Bisdom verkocht, maar pas in 1872 kreeg de bisschop toestemming om van het grootseminarie Hoeven naar Breda te verhuizen

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

In de voortuin van het 'Bisschopshuis' staat dit kunstwerk in de vorm van een vaas

 
 

 

 
 

 

 
 

          

 
 

Het pand aan de Veemarktstraat 40 heeft een mooie originele houten winkelpui uit de vorige eeuw

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dit roestbruine, gevlekte werk van staal stelt de 'Binding van Isaäc' voor. Het beeld is 7,5 meter hoog  en is gemaakt door de Israëlische kunstenaar Menashe Kdishman.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Waalse Kerk in de Catharinastraat  In deze vooral intieme kerk, hadden de officieren en cadetten hun eigen banken. De vader van de dichter Jacques Perk was hier van 1868 tot 1872 Waals predikant. In 1983 werd de geheel gerestaureerde Waalse Kerk weer in gebruik genomen. Ze wordt heden gebruikt voor tentoonstellingen en concerten.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Achter dit gebouw ben je goed verzekerd (Gevangenis De Koepel)

 
 

 

 
 Menu Top