Castel Gandolfo - Italië

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

Menu
 

 
 
 

Meer van Albano

Castel Gondolfo is een kleine stad (circa 8200 inwoners) in Italië, in de provincie Latium, 30 kilometer ten zuidoosten van Rome, op de Albaanse Heuvels en aan de oevers van het Albaanse meer. De stad dankt zijn bekendheid vooral aan het feit dat zich hier de pauselijke zomerresidentie bevindt. De pauselijke bezittingen bestaan uit de zomerresidentie en diverse land- goederen met een totale oppervlakte van 0,55 km2.


 

 
     
     
   
     
     
     
   
  Onderweg naar Castel Gandolfo  
     
     
   
     
     
     
   
  Rondom het meer van Albano  
     
     
   
  Rondom het meer van Albano  
     
     
   
  Rondom het meer van Albano  
     
     
  Top
  Rondom het meer van Albano  
     
     
   
  Rondom het meer van Albano  
     
     
   
  Rondom het meer van Albano  
     
     
   
  Strandjes aan het meer van Albano  
     
     
   
  Bootjes die je kan huren  
     
     
   
  Bootjes die je kan huren  
     
     
   
  Rechts bovenaan de zomerresidentie van de Paus  
     
     
   
  Bovenaan zomerresidentie van de Paus  
     
     
  Top
  Piazza del Giochi Olimpici  
     
     
   
  Piazza del Giochi Olimpici  
     
     
   
  Piazza del Giochi Olimpici  
     
     
   
  Piazza del Giochi Olimpici  
     
     
   
  Rondom het meer van Albano  
     
     
 

 
 

 

Rondom het meer van Albano,

bij de pijl de zomerresidentie van de Paus

 
     
     
   
  Bovenop de heuvel, zomerresidentie van de Paus  
     
     
   
 

 

Zomerresidentie van de Paus

De pauselijke zomerresidentie is een hoofdzakelijk 18e eeuws paleis, waar de Paus elk jaar in de maand augustus zijn intrek neemt om de hitte van de stad Rome te ontwijken.
Het gebruikelijke zondagse Angelusgebed spreekt hij dan uit vanaf het balkon dat uitziet op de binnenplaats van deze residentie. Voor de woensdagaudiëntie vliegt de Paus echter meestal per helikopter terug naar Vaticaanstad.
Paus Pius XII (1939-1958) en paus
Paulus VI (1963-1978) zijn in dit paleis overleden.

Landgoederen

Naast de zomerresidentie behoren tot het pauselijke complex in Castel Gandolfo ook enkele landgoederen met prachtige tuinen en, tot voor kort, een landbouwbedrijf. Op de landgoederen bevinden zich o.m. restanten van één van de beroemdste villa's uit de Romeinse oudheid: het Albanum Domi- tiani, het grootse landhuis van de Romeinse keizer Domitianus (81-96 v.Chr)

Geschiedenis


Medio 17e eeuw werd onder de pausen Urbanus VIII en Alexander VII het voormalige fort van de Savelli's in Castel Gandolfo verbouwd en werden landerijen en wijngaarden in het gebied van de Villa van Domiziano aange- kocht, waarop een nieuwe villa werd gebouwd. In de 18e eeuw werd een en ander flink uitgebreid omdat steeds meer Romeinse families zich in Castel Gandolfo ophielden.
Het huidige complex is het resultaat van de samenvoeging van enkele aan elkaar grenzende bezittingen bij het pauselijk zomerpaleis, waarbij de Giardino del Moro behoren: een tuin van beperkte afmetingen die nog steeds in oorspronkelijke staat is. Paus Clemens XIV Ganganelli vond in 1773 de Moro Tuin te klein en wilde een grotere tuin om in te kunnen wandelen. Dit werd gerealiseerd door de aankoop van de Villa Cybo en een ander stuk land, waardoor de tuin uiteindelijk met 3 hectare vergroot werd.
Na de inname van de Pauselijke Staat door de Italiaanse troepen werden de pauselijke bezittingen in Castel Gandolfo 60 jaar lang aan hun lot overgelaten, aangezien de Paus het Vaticaan niet meer verliet. Pas na het afsluiten van de Lateraanse Verdragen in 1929 werd Castel Gandolfo opnieuw de pauselijke zomerresidentie. Tevens werd toen de Villa Barberini aangekocht, waarin nieuw ontworpen tuinen werden aangelegd.
In 1929 besloot paus Pius XI het complex te completeren door diverse aangrenzende landbouwgronden in de gemeente Albano aan te kopen, met de bedoeling er een klein landbouwbedrijf te vestigen. Tevens gaf hij op- dracht tot restauratie en herinrichting van het pauselijke Paleis en liet hij de verschillende bezittingen met elkaar verbinden door middel van een viaduct tussen het paleis en de Villa Barberini.

Enkele pausen, waaronder Paus Pius XII en Paus Paulus VI, zijn overleden in Castel Gandolfo.

  

Top
     
  Link naar foto's van het Vaticaan  
 

 

 
 

 
 

Toegangspoort van het zomerverblijf in Castel Gandolfo

 
     
     
   
 

Toegangspoort van het zomerverblijf in Castel Gandolfo

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Via Massimo D'Azeglio in Castel Gandolfo

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Onder de poort door naar Via Vigna di Corte in Castel Gandolfo

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Onder de poort door naar Via Vigna di Corte in Castel Gandolfo

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Toegangspoort van het zomerverblijf in Castel Gandolfo

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Het zomerverblijf in Castel Gandolfo

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Plein Piazza del Plebiscito

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

President Bush en zijn vrouw op bezoek bij Paus Johannes Paulus II. Op het balkon van de pauselijke zomerresidentie in Castel Gandolfo bekijken zij het mooie uitzicht over het meer van Albano. Dit was op 23 juli 2001

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Pauselijke ingang aan het plein Piazza del Plebiscito

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

15 augustus 2005 Paus Benedictus XVI maakt kennis met de Burgemeester van Castel Gandolfo nadat hij op 19 april 2005 was gekozen als nieuwe Paus

 
 

 

 
     
   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Luchtfoto's van het gehele complex met het zomerverblijf, het observatorium en de tuinen

 
     
 

 

 
 

 
 

 

Het Vaticaans Observatorium in Castel Gandolfo  (Villa Barberini)
(Specola Vaticana)Profiel
Vanoudsher beschikt de Heilige Stoel over een eigen observatorium (sterrewacht) voor het verrichten van sterrekundige waarnemingen. Aanvankelijk was deze in Vaticaanstad gevestigd, maar tegenwoordig bevinden de telescopen zich op Mount Graham in Arizona in de Verenigde Staten.

Personeel
De Vaticaanse sterrenwacht wordt bemand door ca. 12 Jezuïten en 5 andere personen. De leiding is sinds augustus 2005 in handen van pater José Gabriel Funes SJ. Zijn voorganger pater George V. Coyne SJ bekleedde deze functie sinds 1978.

 

Toen ook in Castel Gandolfo het licht uit de omgeving de observatie ging bemoeilijken, werd in 1981 in Tucson, Arizona, in de Verenigde Staten een tweede onderzoeksafdeling opgericht, de Vatican Observatory Research Group (VORG). Aldaar heeft zij kantoren bij het Steward Observatorium van de Universiteit van Arizona, één van 's werelds grootste en meest moderne centra voor sterrenkundige observatie.
In 1993 werd, in samenwerking met het Steward Observatorium, de bouw voltooid van de Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) op Mount Graham, Arizona, de waarschijnlijk beste observatiepost in de Verenigde Staten.

 

Geschiedenis
Reeds in 1582 had paus Gregorius XIII astronomische gegevens nodig voor zijn kalenderhervorming en richtte daartoe een commissie op onder leiding van de jezuït Christoph Clavius. Sindsdien bleven de pausen geïnteresseerd in en bevorderden zij astronomisch onderzoek, onder meer door het opricht- en van observatoria: het Observatorium van het Romeins College (1774-1878), het Observatorium van het Capitool (1827-1870) en het "Specula Vaticana" (1789-1821) in de Toren van de Winden binnen de muren van Vaticaanstad.
Voortbouwend op deze tradities en ook om de hardnekkige beschuldigingen te ontkrachten, als zou de Kerk vijandig staan tegenover de wetenschap, richtte paus Leo XIII in 1891 het "Specola Vaticana" (Vaticaans Obser- vatorium) op en situeerde het op een heuvel achter de St. Pietersbasiliek.
Omdat de steeds sterker wordende verlichting van de stad Rome de ob- servatie bemoeilijkte, verplaatste paus Pius XI het observatorium in 1935 naar Castel Gandolfo, in de Albaanse heuvels, zo'n 35 km zuid-westelijk van Rome.

 

 
 

 

 
 

Link naar foto's van het Vaticaan

 
 

 

 
 

 
 

Op het plein Piazza del Plebiscito was ook een bruid en bruidegom

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

Kerk San Tommaso  da Villanova op het plein Piazza del Plebiscito

 Deze bouw kwam in 1661 naar het ontwerp van Gian Lorenzo Bernini tot stand. Fraai cassettenplafond in stucwerk. Het paneel op het hoogaltaar stamt van Pietro da Cortona.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Koepel in de San Tommaso  da Villanova

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Het plein Piazza del Plebiscito het straatje in het midden is de

Corso Della Republica

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Het plein de Piazza del Plebiscito

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Het plein de Piazza del Plebiscito

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Corso Della Republica

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Via de Zecchini

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Corso Della Republica

 
 

 

 
 

 

 
 

Top
 

De Corso Della Republica richting plein Piazza del Plebiscito

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Piazetta Châteauneuf Du Pape

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Piazetta Châteauneuf Du Pape met een wijnwinkel op de hoek

 
 

Link naar foto's van het Vaticaan

 
 Menu Top